Woningbouwcorporaties

ADAS Mail is de verwerkingsspecialist voor woningbouwcorporaties.
Maandelijks printen en verzenden wij meer dan honderdduizend acceptgiro’s t.b.v. de maandelijkse huren voor grote en kleine corporaties door het hele land.
Daarnaast verzorgen wij alle correspondentie voor aanmaningen, service- en stookkosten, huurverhogingen, onderhoudswerkzaamheden etc. Bestanden worden binnen 48 uur gecontroleerd, verwerkt en verstuurd!

Neem gerust contact met ons op en vraag naar onze referenties.

Huren

Voor veel woningbouwcorporaties zijn wij al vele jaren betrokken bij de inning van huren en servicekosten.
Tevens worden wij ingeschakeld bij de verzending van aanmaningen, huurverhogingen en mailings. Wij kennen als geen ander de knelpunten die hierbij aan de orde komen en kennen de juiste oplossingen door middel van onze eigen ontwikkelde programmatuur.
Wij hebben ervaren dat dit werk specifieke eisen stelt en zijn daar geheel op ingesteld en voor uitgerust. Zo beschikken wij over een machinepark dat grote aantallen acceptgiro’s secuur en snel kan verwerken. Met onze eigen ontwikkelde programmatuur controleren wij niet alleen de bestanden en de data maar is maatwerk mogelijk aan de hand van uw structurele en incidentele wensen.

Op basis van aangeleverde gegevens nemen wij het uitvoerende deel van deze werkzaamheden voor onze verantwoording. Vanaf printen, adresseren, bursten, couverteren tot en met de postbezorging.

Op grond van onze jarenlange ervaring weten wij dat systematische controle een vereiste is. Deze controles zijn geïntegreerd in onze programmatuur. Onze inbreng is daarmee gegarandeerd secuur, flexibel en snel. Met ons specialisme nemen wij U werk en werkdruk uit handen voor alleszins acceptabele kosten.

Wij printen acceptgiro’s, controleren op bankrekeningnummer, op juistheid van betalingskenmerk, op bedragen, aantallen en tevens op naam/adres/postcode/woonplaats. U kunt aanleveren via e-mail/diskette/cd-rom. Wij vertalen elk programma naar een verwerkbaar bestand. Diverse variabele teksten kunnen worden geprint. Wij garanderen dat Uw bestelling uiterlijk de volgende dag op de post gaat. Wij bevestigen omgaand de ontvangst van de bestanden alsmede informeren wij U als de zending gepost is.
De tijd tussen aanleveren en verzenden is extreem kort, waardoor muteren tot het laatste moment mogelijk is.

Giro’s

De acceptgiro blijft een snel en aantrekkelijk betalingsmiddel.
Zowel voor de verzender als de ontvanger is het nog steeds een zeer gangbare en eenvoudige manier om betalingen te verrichten. Een vooraf ingeprinte acceptgiro hoeft slechts te worden ondertekend door de betaler en bij de bank te worden afgegeven.
Het blijkt dat facturen sneller worden betaald als er een acceptgiro is toegevoegd.

ADAS Mail is gemachtigd om de coderegel te printen die nodig is om de acceptgiro te verwerken.
Zowel losse giro’s als giro met notadeel kunt U bij ons bestellen.

Huurverhogingen

Wij kennen de knelpunten die bij huurverhogingen een rol spelen. Met speciaal ontwikkelde programmatuur worden de huurverhogingen probleemloos verwerkt en verzonden.
U kunt er derhalve verzekerd van zijn dat dit jaarlijks belangrijke gebeuren tijdig doorgang vindt.

Aanmaningen

Bij aanmaningen wordt een combinatie van een brief met een acceptgiro toegepast, de combi-ola.
Wij printen diverse variabele teksten. Eerste, tweede en derde herinnering kunnen door elkaar aangeleverd en verwerkt worden, het programma pakt er de juiste tekst bij.
Controle vindt plaats op alle kenmerken.

Servicekosten / Stookkosten

Elke woningbouwvereniging heeft te maken met jaarlijkse verrekening van diverse kosten. Of het nu groepen betreft met bijbetaling of terugbetaling.
Wij splitsen de diverse groepen en zorgen dat de overzichten zonodig vergezeld worden van een acceptgiro.

Mailings

Met een zekere regelmaat zendt U Uw leden bericht over diverse onderwerpen zoals onder andere algemeen onderhoud en renovatie. Wij kunnen deze mailings verzorgen en tijdig naar Uw leden verzenden.
Wij beschikken bovendien over de allernieuwste kleurencopier. Hiermede kunnen wij digitaal door U aangeleverde originelen printen. Dit betekent dat U desgewenst kleuren in Uw mailing kunt toepassen.
Ook kan Uw handtekening in inktblauw worden uitgevoerd.

Voorraad

Uw enveloppen en briefpapier kunnen door ons op voorraad worden gehouden en beheerd.